Seether
#1620337
SEETHER GOLD AWARD
RIAA "Gold" Award, verliehen an John Dittmar für 500.000 verkaufter Alben des Wind-Up Records Albums Disclaimer 1+2 in den USA EUR 380,-